رفاه گستران پیروز | Refahgostaran.com
تولید تخم مرغ خوراکی
رفاه گستران پیروز | Refahgostaran.com
پرورش پولت تخم گذار
رفاه گستران پیروز | Refahgostaran.com
پرورش پولت تخم گذار
رفاه گستران پیروز | Refahgostaran.com
  تولید تخم مرغ خوراکی  
رفاه گستران پیروز | Refahgostaran.com
تولید تخم مرغ خوراکی
رفاه گستران پیروز | Refahgostaran.com
تولید تخم مرغ خوراکی

طراحی زیبا

کشورهای گوناگون قوانین سختگیرانه‌ای در مورد موضوع تغییر نما وجود دارد که برخی از این قوانین هر گونه دگرگونی در نماهای تاریخی را ممنوع می‌کند. در معماری سنتی ایرانی، آرایشی که پس از پایان کار ساختمان بر آن بیافزا

در ساختمان‌سازی به سوی بیرونی یک ساختمان نما گفته می‌شود. در طراحی ساختمان، نما مهم‌ترین بخش به شمار می‌رود زیرا نما چارچوب کار برای بقیه اجزای ساختمان را مشخص می‌کند. بسیاری از نماها ارزش تاریخی دارند و د.

خانه جدید

در پی قوانین جدید در موضوع طراحی نمای ساختمان به سبک کلاسیک رومی در برخی مناطق 22 گانه تهران و به دنبال آن عدم تائید نما و مشکلات جواز پایان کار، نماهای کلاسیک رومی (غربی) به نماهایی با المانها و نشانهای ایرانی

محصولات شرکت رفاه گستران پیروز

خارجی ترین قسمت ساختمان را نماسازی می‌گویند.
با توجه به اینکه نمای ساختمان در مقابل عوامل جوی شدید قرار دارد

اخبار صنعت مرغداری

مقالات

اینفوگرافیک