چربی خام در جیره غذایی مرغ های تخم گذار

 

 

اطلاعات پایه درمورد چربی:

چربی ها نزدیک به 5/2 برابر کربوهیدرات ها کالری دارند. تقریبا بازای هر گرم چربی، 9 کالری انرژی تولید می شود، در حالی که هر گرم از کربوهیدرات ها (شامل ذرت و سایر غلات) تقریبا 4 کالری انرژی تولید می کنند. چربی های اشباع در دمای اتاق به صورت جامد بوده در حالی که چربی های غیر اشباع به صورت مایع می باشند. برخی از چربی های اشباع که در جیره غذایی طیور استفاده می شوند عبارتند از: پیه، چربی خوک، چربی طیور و روغن پالم. برخی از مواد که حاوی مقادیر بالایی از چربی های غیر اشباع می باشند عبارتند از: روغن ذرت، روغن سویا، روغن آفتابگردان، و روغن کلزا. چربی ها متشکل از اسید های چرب می باشند که در حفظ یکپارچگی غشای سلولی و هم چنین ساخت هورمون ها نقش دارند. اگرچه اسید های چرب از تعدد زیادی برخوردار می باشند، اما طیور نیاز اساسی به یکی از آن ها یعنی لینولئیک اسید دارند که این اسید چرب حتما باید در جیره غذایی آن ها وجود داشته باشد. لینولئیک اسید به عنوان یک اسید چرب ضروری مطرح است چراکه طیور قادر به تولید آن از سایر مواد مغذی نمی باشند.

چرا چربی باید در جیره غذایی وجود داشته باشد؟

چربی باید در جیره غذایی طیور وجود داشته باشد تا ویتامین های محلول در چربی که عبارتند از: A,D,E,K جذب شوند. هم چنین افزودن چربی به جیره غذایی باعث کاهش گرد و غبار ناشی از غلات و به هم پیوستن ذرات ریز جیره (پریمیکس، اسیدهای آمینه و مواد معدنی) به ذرات درشت تر می شود. هم چنین افزودن چربی باعث خوش خوراکی جیره بویژه در دان mash می شود. در صورت کمبود چربی (اسیدهای چرب)،کبد که مهم ترین ارگان در مرغ های تخم گذار امروزی می باشد، مجبور به فراهم آوردن چربی و اسیدهای چرب جهت متابولیسم می شود. این یک چالش بزرگ جهت سلامت کبد می باشد، چراکه کبد جهت تامین اسیدهای چرب، ناگزیر به لیپوژنز (تولید چربی) از کربوهیدرات ها می باشد. هضم پروتئین و کربوهیدرات به عنوان منبع اصلی انرژی، باعث تولید مقادیر زیادی حرارت ناشی از متابولیسم در قیاس با چربی می شود. این امر درنهایت باعث کاهش مصرف دان روزانه در شرایط تنش گرمایی می شود. بنابراین در شرایط تنش گرمایی، جایگزین کردن چربی خام در جیره به عنوان منبع انرژی به جای کربوهیدرات، یک راهکار سودمند در جهت حمایت از متابولیسم مرغ های تخم گذار می باشد.

میزان چربی خام در جیره غذایی:

چربی خام حداقل باید 5% از جیره غذایی مر غ تخم گذار را شامل شود که این میزان از چربی به طور موکد توصیه می شود. جهت دست یابی به میزان 5% چربی خام، لازم است 3-2 درصد چربی حیوانی یا روغن حتی در جیره ی حاوی ذرت و سویا افزوده شود. حتی سطوح بالاتر چربی خام و چربی حیوانی یا روغن افزوده شده به جیره، می تواند مفید تر باشد. ثابت شده است در شرایط و اقلیم های گوناگون در سرتاسر جهان، جیره ای که حاوی تا 5/7% چربی خام باشد، برای مرغ های تخم گذار بسیار عالی می باشد.

افزودن چربی حیوانی و روغن به جیره غذایی مرغ های تخم گذار با افزایش سطح چربی خام، حداقل 5 تاثیر سودمند را به دنبال داردکه عبارتند از:

  • افزایش انرژی قابل متابولیسم (ME) جیره غذایی و افزایش عملکرد گله← افزایش تعداد تخم مرغ تولیدی و درصد تولید.
  • افزایش وزن تخم مرغ های تولیدی به دلیل وجود اسید چرب (لینولئیک اسید) در جیره.
  • بهبود عملکرد و سلامت کبد و کاهش وقوع سندرم کبد چرب.
  • افزایش قابلیت پلیت کردن دان.
  • کاهش گرمای تولید شده ناشی از متابولیسم در شرایط استرس گرمایی.

منبع:

poultry news 1/ 2017