آیا تخم مرغ باعث افزایش کلسترول خون می شود ؟

 

آیا مرغ ها با هورمون سریع تر رشد میکنند؟ ⁣اگر روزی سه تخم‌مرغ بخوریم چه می‌شود؟